Energetica sarcinii

Energetica sarcinii

Universul în care trăim este caracterizat de polaritatea Yin-Yang. Yin inseamnă latura feminină a existentei, iar Yang înseamnă latura masculină. Cele două energii sunt in acelaşi timp complementare si contradictorii, fiind supuse unui proces de transformare şi diviziune continuă.

Spun întelepţii taoisti că dacă în univers proporţia în care se amestecă Yin-ul si Yang-ul sunt variabile, în cazul unei fiinţe umane este nevoie de o proporţie exactă pentru ca natura umană să se poată manifesta în deplinătatea unei fiinţe echilibrate şi creatoare, pregătită pentru evoluţie şi dezvoltare. La urma urmei fiecare fiinţă care există reprezintă o modalitate a universului de a se privi în oglindă, însă o oglindă inteligentă cu o capacitate de înţelegere, de creaţie şi în ultimă instanţă capabilă de bucurie şi suferinţă.

Pentru ca organismul feminin să fie sănătos şi apt de procreere este nevoie să existe un echilibru între energia Yin şi energia Yang, fapt care se va manifesta printr-un echilibru în planul fizic, emoţional şi spiritual.

 

Omul separă Cerul de Pământ şi trecutul de viitor. Timpul este legat de existenţa umană şi reciproc, iar în filozofia taoistă momentul apariţiei fiinţei umane în univers, determină o împărţire a acestuia în Cerul Anterior şi Cerul Posterior.

Cerul Anterior este poate nu singurul care este cauza existenţei noastre, dar el a suportat facerea noastră, cu alte cuvinte toate elementele genetice care ne fac să fim oameni şi să ne putem adapta în anumite limite mediului înconjurător. Nu ştim cu exactitate ce a existat atunci în Univers, dar purtăm în corpul nostru cele 8 meridiane extraordinare, cu cele 8 puncte cheie, care reprezintă cheile reglării organismului nostru.

Dacă spiritual avem anumite blocaje, din nou sarcina va surveni cu dificultate. Iată câteva asemenea blocaje (care evident ar trebui echilibrate şi înţelese pentru ca lucrând asupra lor am putea să fim fericiţi şi am putea procrea – şi mă refer atât la bărbat cât şi la femeie – proceerea fiind un lucru “în echipă”) :

– suntem resemnaţi şi lipsiţi de avânt şi vitalitate

– nu mai vedem frumuseţea vieţii

– uităm că toate, mic şi mare, sunt la fel de importante

– nu ne regăsim identitatea fizică, morală, sexuală

– lipsă de maturitate şi epuizarea în direcţii greşite

Rinichiul este legat de teamă, acest sentiment putând deveni un blocaj în sarcină şi procreere. Şi în ceea ce priveşte voinţa, rinichiul ne spune că dacă vrem să procreem atunci când credem noi, Divinitatea ar putea să ne sugereze prin viaţă şi întâmplări că nu este încă momentul. De multe ori, tratând cupluri de aşa-zisa infertilitate, sarcina a fost obţinută numai după o relaxare şi o renunţare la control şi mai ales, după ce persoanele respective s-au întors către Dumnezeu şi i-au lăsat lui decizia.

Dacă am putea să unim ceea ce gândim, cu ceea ce mâncăm, ce respirăm, amintirile, apa şi sufletul nostru, moştenirile strămoşilor şi visele, toate acestea ar purta numele de Trei Focare, triplul încălzitor, echivalentul duhului dătător de viaţă primit în corpul nostru când ne naştem.

La nivelul focarului superior noi suntem alţii decât noi înşine, ne individualizăm cu fiecare suflare, suntem ca şi fructele unui copac, dar moştenim şi energia ancestrală Zong Qi, spre deosebire de trunchiul comun care ne susţine pe toţi. Pământul şi inima se găsesc în această unitate energetică care este guvernată de imaginea tatălui, care atunci când ne domină simbolic avem probleme în a fi noi înşine şi nu avem încredere în forţele proprii.

La nivelul focarului inferior suntem una cu noi şi cu tot ceea ce ne înconjoară, adică cu Yuan Qi, sursa energiei universale. Aici se găsesc Rinichiul şi Vezica Urinară care separă purul de impur, ceea ce e necesar de ceea ce nu e esenţial. Simbolic, un blocaj la acest nivel înseamnă că nu avem încredere în viaţă şi în curgerea firească a lucrurilor, precum şi incapacitatea de a selecta şi stabili relaţii.

La nivelul focarului mijlociu se restabileşte conexiunea Cer-Pământ pentru care e necesară existenţa noastră umană. Aici ne împlinim natura (Xing), numele (Ming) şi destinul (Ming). Organele legate de acest centru sunt: stomacul, splina şi pancreasul. Simbolic vorbind, atunci când ne iubim suficient şi când găsim în mintea noastră liniştea necesară pentru a ne recunoaşte în ceilalţi şi a avea încredere, înseamnă că am ales să funcţionăm eficient şi să avem o minte trează.

A da naștere unei noi vieți este un miracol la care suntem chemați să participăm dar numai când facem dovada smereniei, ascultării şi mai ales cuprinderea bucuriei vieţii în inimile noastre.