Acupunctura și energizarea de primăvară

„Mare parte din tul­burările de primăvară sunt cauzate de oboseala
ficatului și a vezicii biliare”

– Domnule doctor, se știe că energia primăverii ne tulbură psihicul și trupul, deopotrivă. În calitate de specialist în terapiile orientale, vă rog să ne spuneți ce explicație are medicina chineză pentru aceste probleme.
– Organismul nostru este conceput astfel încât să consoneze cu rit­murile naturii, iar medicina chineză consideră că fiecare anotimp are un anumit tip de energie, care este corelat cu un anumit organ. Primăvara este anotimpul ficatului și al vezicii biliare. Tot acum suntem influențați de culoarea verde și de gustul acru. În această perioadă, dacă vrem să ne echilibrăm ficatul, trebuie să folosim culoarea verde și alimentele cu gust acrișor. Nu întâmplător fructele și legumele care apar primăvara sunt acrișoare – ele stimulează energia ficatului. Și nu degeaba verdele este culoarea care ne bucură privirea în fiecare primăvară…
În medicina chineză, ficatul și vezica biliară sunt organe pereche, care au foarte multe implicații în funcțiile organismului. Vezica biliară are o legătură directă cu temperamentul individual și este răspunzătoare de curajul de a lua decizii, deci este implicată în orice stres care agresează organismul și are o reacție de răspuns la acest stres. Atunci când este obosită, vezica biliară dă du­reri de cap, amețeli, palpitații, arsuri la stomac, tulburări de trazit intestinal, du­reri de coloană, plus probleme digestive (greață, vomă etc.). Primăvara, foarte mulți oameni au astenie și crize de spasmofilie (tre­săriri, spas­me ale mușchilor etc.), iar medicina chineză ne spune că mare parte din aceste tul­burări sunt cauzate de oboseala ficatului și a vezicii biliare. Explicația este logică: unii oa­meni care fac crize de spas­mofilie au un deficit de cal­ciu (aceasta fiind una din­tre cele mai frecvente cauze de spas­mo­filie), dar sunt și oameni care au nivelul de calciu normal. Și atunci, se pune întrebarea de ce au și ei astfel de tresăriri… Dar tot din înțelepciunea medicinii chineze știm că organele care țin de ficat și de vezica biliară sunt muș­chii, ochii și unghiile. Cum aflăm dacă ficatul sau vezica biliară au obosit, fără să ne facem analize? În momentul în care avem crampe muscu­lare, ne dor muș­chii, avem spasme toracice și tresăriri, înseamnă că deja am atins primul grad de oboseală a ficatului. Dacă avem probleme cu ochii (începem să ve­dem neclar, avem senzație de nisip în ochi, ochi obosiți sau înroșiți), ne aflăm în al doilea stadiu de oboseală a ficatului. Atunci când unghiile nu mai sunt sănă­toase (prezintă infecții, devin friabile etc.), dedu­cem că ficatul are un grad avan­sat de oboseală și trebuie să luăm măsuri. Odată bifate aceste trei semne, nici nu mai e nevoie să facem analize de labo­ra­tor… Iată, deci, cum o abor­­dare complet diferită de cea a medicinii mo­derne ne poate da atât indicații prețioase despre starea noastră de sănătate, cât și soluții terapeutice simple și cu efecte maxime pentru problemele resimțite într-un ano­timp sau altul.
– Ce anume determină acestă oboseală a organelor amintite?
– Există câțiva factori care contribuie la diminuarea ritmului de funcțio­nare al unui organ, în primul rând nerespectarea ritmului naturii! Ali­men­tația greșită, alături de schimbările climatice, cu diverse fenomene atmos­fe­rice, ne in­flu­ențează mai mult decât ne dăm seama. De exemplu, în medicina chineză, vântul este considerat cauza tuturor îmbolnăvirilor. În momentul în care vântul bate foarte puternic, chinezii spun că se perturbă ficatul și vezica biliară. Există chiar și un „sindrom de vânt al ficatului” – în cazul în care avem dureri de ceafă sau înțepeneli ale gâtului, dacă avem probleme cu ochii, ori ne înroșim la față! În cazuri extreme, atacul de vânt al ficatului poate fi răspunzător chiar și de un acci­dent vascular! Suntem influențați de vântul atmosferic exterior, dar și în cor­pul nostru există un „ curent” care este influențat tot de ficat și de vezica biliară. Când acest vânt interior domină, suntem nervoși și agitați – simp­tome specifice pentru suferința organelor amintite. De asemenea, când suntem neliniștiți, când nu putem să dormim, când suntem foarte agitați mental, înseamnă că ficatul și vezica biliară sunt obosite. În plus, medicina chineză ne spune că oboseala, ca fenomen energetic, ține de rinichi (izvorul de energie al orga­­nismului), de glan­dele suprarenale (care secretă adre­na­lină și noradrenalină) și de ficat (considerat de chinezi „generalul” care elabo­rează strategiile princi­pa­lelor orga­ne implicate în detoxifiere și imunitate). Atunci când ficatul este obo­sit, automat scade și imunitatea, încep să apară probleme cu pielea și în final se dereglează ritmul general de adaptare al omului la natură. În plus, trebuie să știți că există un orar strict de funcționare al organelor interne pe parcursul celor 24 de ore ale zilei. Vezica biliară intră în activitate maximă între orele 23 și 1, iar ficatul între orele 1 și 3. Dacă nu dor­mim între acele ore, fica­tul și vezica biliară vor avea de suferit. Majoritatea cri­zelor de fiere (cu vomă, stări de agitație și de rău general) se fac seara, după ora 23…
FICATUL
– Ce putem face să ne întărim aceste organe, răspunzătoare de atât de multe neplăceri pe care le resimțim în această perioadă?
– Rolul ficatului primăvara este foarte important. Nu întâmplător pos­tul Paștelui este primăvara… Vegetalele îl ajută să se încadreze în noul ritm al naturii, să renască, să funcționeze din plin pentru detoxifierea organismului, având acum la dispoziție enzime, vitamine și minerale de cea mai bună calitate. Funcția ficatului este să producă energie pentru orga­nism și „cărămizi de con­strucție” (aminoacizi) care formează protei­nele necesare în procesele chi­mi­ce ale organismului, formarea oaselor etc. Dacă vrem să avem materiale de cali­ta­te (mușchi, nervi, ochi, oase), ne trebuie celule sănătoase – iar ficatul are un rol fundamental în producerea acestora. De ase­menea, în ficat există depozite de glicogen – o „benzină cu cifră octanică supe­rioară”: glucoza concen­trată. Sunt persoane care primăvara, pe fond de oboseală, fac crize de hipo­gli­cemie – cu tremurături, amețeli, tulburări de vedere și senzații de slăbi­ciu­ne, însoțite de o senzație de foame continuă. La aceste persoane, din cauza obo­selii, depozitele glicogenice din ficat scad până aproape de zero, iar în momentul critic starea lor de slăbiciune se agravează, pot chiar să leșine pe stradă. Își revin imediat dacă mănâncă ceva dulce (preferabil fructe și legume, dar și o tabletă de ciocolata sau un cub de zahăr), dar nu în ultimul rând trebuie să-și reechilibreze ficatul.
Primăvara începe să crească energia Yang, care influențează ficatul și vezica biliară – or­ga­ne care au două roluri esențiale: unul de adaptare și echi­li­brare a or­ga­nis­mului și altul de detoxi­fiere (în care este implicat în special fi­catul, știut fiind faptul că dacă nu func­ționează două ore, toate toxinele ne intră în sânge, facem septicemie și murim). Pentru că primăvara ficatul începe să lucreze la parametri maximi, n-ar trebui să-l agresăm foarte mult prin ali­men­tație și obiceiuri nesă­nă­toase: carne și alimente grele în exces, alcool, fumat etc. De asemenea, trebuie să evităm și anu­­mite stări emoționale, în special mânia. Pentru chinezi, mânia și oboseala psihică sunt factori mai importanți decât alimentația, în procesul de îmbolnăvire. Pentru fiecare stare psihică, chinezii au descoperit o corespondență în plan organic. Astfel, rini­chiul este afectat de frică, pan­creasul este deranjat de îngrijorare, iar ficatul și vezica biliară sunt influen­țate de mânie. Aceste corespondențe s-au studiat de echipe de specialiști, care au concluzionat că atunci când vezica biliară funcțio­nea­ză bine, ne concentrăm mai ușor, nu ne enervăm, suntem calmi și avem cu­ra­jul să luăm decizii. Dacă nu funcționează bine, ne enervăm, luăm decizii intem­pestive, sau chiar alternăm între agitație și depresie – simptomele psihozei mani­aco-de­pre­­sive (fără să se ajungă însă la stadiul de boală!).
Trebuie să știți că ficatul, vezica biliară, stomacul și pancreasul funcțio­nează în tandem. Iar dacă ficatul a obosit, automat „cade” și pancreasul. Chine­zii sunt de părere că dacă ficatul și vezica biliară sunt dereglate mai multă vre­me, ajungi la un moment dat să faci diabet sau gastrită, pentru că-ți îmbolnăvești stomacul și pancreasul.
VEZICA BILIARĂ
– Con­form medicinii orientale, vedem că vezica biliară are un rol neașteptat în organism. Cum putem să ne echilibrăm acest organ?
– Atunci când vezica biliară este dezechilibrată, ea „lovește” câteva or­ga­ne importante ale corpului. Primul organ afec­tat este stomacul – de aceea primăvara se activează ulcerul. Vezica biliară obo­sită secretă mai mult suc gastric și biliar, determină exacerbarea activității sto­macului și omul începe să aibă arsuri. Al doilea organ afectat este inima – după 20 de ani de suferințe ale vezicii biliare, sigur ajungi să faci tahicardie, tahicardie paroxistică ori fibrilație atrială. La femei, există riscul sporit de fibrom uterin, pentru că în medicina chineză vezica bili­ară este – dintr-un alt punct de vedere – organul pereche al uterului și condi­țio­­nea­ză fertilitatea (mai ales la începutul stadiului). Ulterior, dacă vezica bili­a­ră funcționează prost, poate să dea tulburări, inclusiv riscul de fibrom uterin. Am avut paciente care după ce au avut mult timp pro­bleme biliare ori și-au scos vezica biliară, au făcut fibrom uterin. Deci observația chinezilor se veri­fi­că în practică! După cum vedeți, pentru medicina chineză vezica biliară înseamnă tot acest complex de factori, nu doar un organ cu un simplu rol în organism!
Mulți oameni își fac o ecografie și le spune medicul: „Vezica e puțin le­neșă, dar nu aveți calculi sau modificări de formă, deci puteți să stați liniștit”. Însă chiar dacă uneori arată normal fizic, funcția ei poate fi alterată – poți avea probleme mari (du­reri, senzații de balonare, insomnii între orele 23 și 3). Unii din ei ajung să se opereze de vezică pentru că au simptome foarte puternice, chiar dacă nu prezintă calculi biliari. Cititorii dvs. trebuie să știe că nu e bine să extirpăm ve­zi­ca biliară, pentru că ea ne reglează temperamentul și vom avea ulte­rior pro­bleme emoționale mari – în special depresie! De asemenea, putem resimți balonări și tulburări de tranzit intestinal, pentru că vezica biliară reglează și motricitatea tubului digestiv. Dacă vezica biliară funcționează în exces, avem diaree; dacă este mai leneșă, avem constipație. Ast­fel, reglând ve­zi­ca biliară, evităm și fenomenele legate de tranzitul intesti­nal. Atunci când vezica bili­ară nu mai funcționează bine, este de ajuns să o reglăm prin acu­punctură sau alt trata­ment natural, pentru că dacă o îndepărtăm chirurgical rămân canalele intra­he­patice din ficat – care sunt tot căi hepato-biliare; vezica biliară este doar rezer­vo­rul în care se depozitează între mese sucul biliar. Însă căile biliare intrahepatice, care arată exact ca un copac, fac parte tot din vezica biliară. Deci problemele nu dispar în momentul în care vezica este extirpată – ficatul îi preia funcția, va lucra din ce în ce mai greu, plus că unii bolnavi pot face calculi mici pe căile biliare intrahepatice, care sunt mult mai greu de eliminat. Eu am avut un astfel de caz care a fost cercetat timp îndelungat de nu­me­roși specialiști, care nu știau ce are – bolnavul făcea crize biliare, având vezica biliară extirpată! Prin acupunctură, a scăpat de toate simptomele după numai 12 ședințe!
VEDEREA
– Ce alte organe pot fi reechilibrate prin acupunctură în acestă peri­oadă?
– Primăvara este o perioadă foarte bună de tratament și pentru ochi, în spe­cial pentru problemele legate de miopie sau dioptrii, pentru că și vederea ne este influențată de ficat. Conform medicinii chineze, dacă se reglează energetic fica­tul și ve­zica biliară, se corectează și problemele oculare. Fotofobia este o pr­oblemă care apare frecvent primăvara, fiind determinată de sensibilizarea fica­tului. Și vezica biliară are un punct sensibil (situat la ceafă): vezică biliară 20, numit și „mlastina vântului”, pe unde ne trage curentul și apar probleme care țin de circu­lația cerebrală: amețeli, spondiloză, amorțeli ale umerilor și brațelor și fotofobie. Automat, dacă ne confruntăm cu astfel de probleme, trebuie să echili­brăm vezi­ca biliară… Utile sunt și plantele medicinale, în special anghinarea, pentru că drenează foarte bine,silurul pentru ochi dar și schin­duful – foarte bun pentru digestie si echilibrare. Din alimen­tație nu trebuie să lipsească afinul – fructe, ceaiuri din frunze, tinctură de afin (conține substanțe care refac circulația cerebrală) și extractul de sâmburi de struguri, care îmbunătățește oxigenarea sân­gelui, circulația cerebrală și în același timp este foarte bun pentru oboseala oculară. De asemenea, recomand exerciții de gimnastică oculară, plus că în acu­punctură există trei puncte deasupra și sub ochi, care pot fi stimulate pentru tratarea oboselii oculare.
ALERGIILE
Nu trebuie să uităm de alergii, pentru că în câteva zile va începe perioada pole­nu­rilor. Se știe că în problemele alergice sunt implicate trei organe: plămâ­nul, intes­ti­nul gros și ficatul – cu alte cuvinte, ce mâncăm și ce respirăm. Dar ficatul este cel care întreține imunitatea organismului. Automat, în momentul în care dorim să echilibrăm balanța adaptogenă, care răspunde de alergii, în primul rând trebuie să evităm oboseala și nervozitatea, care influențează declanșarea alergiilor. Pentru persoanele alergice, detoxificarea ficatului este de mare ajutor, în această perioadă. În acest scop, se pot folosi numeroase puncte de acupunc­tură. Există puncte de dispersie, puncte de tonifiere a fica­tului, dar și puncte care elimină staza de sânge. Chinezii spun că persoanele se­den­tare, care mănâncă dez­organizat, își dezechilibrează ficatul, iar sângele stag­nează în ficat și dă to­xi­ne. Prin acupunctură putem restabili circulația sanguină normală, astfel echi­li­brându-se ficatul, iar problemele alergice se estompează. Desigur, în aler­gii se poate intervi con­co­mitent și cu ceaiuri din plante medicinale. O parte sunt cea­iuri care dezin­to­xifică ficatul: rostopască, anghinare, roiniță, turiță mare, su­nă­toare, gălbenele, păpădie. Apoi, putem folosi plante din farmacopeea noas­tră care echilibrează balanța adapto­genă, cu efecte antialergice: coacăzele negre, extrac­tul de lemn dulce, isopul, șovârvul, cimbrișorul și trei-frați-pătați. De ase­me­nea, putem apela la plante din farmacopeea indiană sau chineză, care au aceleași efecte: cordiceps, astragalus, extract de soc, formula MSM (un deri­vat de sulf organic eficient în detoxifierea ficatului, un bun anti­oxidant și anti­aler­gic în același timp). Să nu uităm că sulful este conținut în crucifere – varză, broccoli, conopidă, pe care ar trebui să le consumăm din belșug în această perioadă. Și cura cu gel de aloe vera e binevenită primăvara – pentru alergii, pentru stomac, pentru vezica biliară, pentru ficat! Tot pentru alergii și deto­xifierea ficatului putem face cure în stațiunile balneare unde există izvoare de ape sulfuroase: Olă­nești, Govora, Sângeorz-Băi. Curele balne­are pot fi de folos și în alergiile respiratorii, care dau frecvent rinite, sinu­zite, astm bronșic etc., în alergiile cuta­nate (prin băi) – în cazul ecze­melor, der­ma­titelor, a psoriazisului, dar și în alte boli cu componente alergice, inclusiv cele autoimune: lupus, sclero­der­mie etc. Dacă ficatul este echilibrat, dacă nu-l intoxi­căm, el își desfășoară activitatea mult mai activ, cu efecte pozitive vizibile în toate tipurile de boli alergice, evo­luția lor fiind mult mai bună.
Asupra intestinului gros putem acționa prin alimentație, fibrele și celu­loza conținute în fructe și legume fiind importante în procesul de echilibrare. Recomand consumul de tărâțe, cătină, chiar și propolis – în cazul celor care nu au alergii la produsele stupului. Pentru plămâni foarte bune sunt exercițiile de respirație completă, în trei timpi, tehnicile de respirație din yoga sau ieșirea în aer curat, la munte.
PROBLEMELE MUSCULARE
Primăvara crește energia Yang, care simbo­li­zează lumina, soarele, căl­dura, vegetația care înflorește. De aceea, în acupunc­tură, este mult mai ușor să ener­gi­zezi și să stimulezi organismul primăvara și vara, pentru că tendința lui generală este să creas­­­că, să se dezvolte – ca și vege­tația din jurul nostru. Chinezii spun că în pro­gra­mul nostru de „dezvoltare de primăvară” este bine să intro­du­cem și mișcarea, capabilă să stimuleze foarte mult mușchii, despre care știm că sunt susținuți energetic de meridianul ficatului și al vezicii biliare. Pe acest meridian întâlnim punctele de îmbinare ale mușchilor cu tendoanele, deci prin stimularea lor putem combate entor­sele, cârceii, întinderile și tot felul de alte pro­ble­­me de acest gen. În plus, mișca­rea, masajele, acupunctura și alte tehnici cor­po­rale ajută foarte mult la elimi­narea stresului. Energia Yang implică mișca­rea și datorită faptului că primăvara suntem mai tonici, mai activi, fiind influ­ențați de ritmul floral din natură.
ASTENIILE
Acupunctura are efecte bune și în astenii, dacă în paralel se lucrează pe oxigenarea sângelui, reechilibrarea circulației cerebrale, a ficatului și a pancrea­sului. Foarte importante sunt și plantele medicinale utilizate în combaterea aste­niilor: eu folosesc coacăzul negru (care reface suprarenalele), adrenal caps (produs care conține extract de suprarenale), Ashwaganda (plantă adaptogenă care reușește să regleze foarte bine nivelul de stres), Shilajit (un gudron natural, folosit în același scop), Rhodiola și Cordiceps (plante care acționează pe supra­renale, reglând arderile din organism). Sindromul de arderi intense, determinat de stresul perma­nent, ajunge într-un timp relativ scurt să epuizeze rezervorul de hormoni de stres din orga­nism, care trebuie completat reechili­brând meridia­nele rini­chiu­lui și al fica­tu­lui prin acupunctură sau utilizând plantele amintite, astfel încât să supli­neas­că dozele de hormoni care nu mai sunt produși de suprarenale și să regleze hipotalamusul și hipofiza – glandele care controlează reacția de adaptare la stres.
PROBLEMELE GASTRICE
Mare parte din problemele gastrice sunt cauzate tot de oboseala ficatului și a vezicii biliare. În plus, acum apar și verdețurile, care schimbă puțin pH-ul organismului, generând alte suferințe… Ca să combați problemele gastrice trebuie să începi cu echilibrarea ficatului, a vezicii biliare, apoi să reglezi sto­macul și pancreasul, secundar intestinul subțire și intestinul gros. Alimentația trebuie să fie echili­bra­tă, să conțină fructe, legume, lactate, brânzeturi, dar și sufi­ciente fibre, pentru că fără fibre digestia nu se poate realiza. Există acele con­centrate cu acidophillus sau suplimente cu fibre care sunt foarte importante pentru reglarea tranzitului intestinal. Și câteva plante pot fi de folos pentru reglarea tranzitului: curcuminul, șofranul – o mirodenie apreciată, dar și o plantă antiinflamatorie care reglează toate problemele care țin de colonul iritabil, infla­mații la nivelul stomacului, gastrite etc. Extractul de cuticule de pipote este un remediu tradițional, pe care și mie mi-l dădea bunica pe vremuri (produsul Redigest, realizat de firma HOFI­GAL, este foarte bun pentru aceste probleme). Noni – atât sub formă de suc, cât și capsule – este extraordinar pentru problemele digestive, pentru că reglează atât problemele care țin de digestie (gastrite, colon iritabil, boala Crohn etc.) dar și problemele digestive legate de emoții (expresia „nervi la stomac” definește bine aceste sen­za­ții). Dintre plantele autohtone, roi­nița și obligeana pot fi folosite atunci când avem probleme cu stomacul și vezica biliară, când suntem nervoși și agitați. Aceste plante îmbunătățesc reacția siste­mu­lui nervos simpatic – cel care reglează aciditatea digestivă.
DEPRESIILE
Depresiile sunt mai frecvent întâlnite primăvara, pe fondul asteniilor, a stresului și, așa cum aminteam, datorită proastei funcționări a vezicii biliare. De regulă, depresiile sunt ținute sub control, dar se mai acutizează în momentul în care stresul și oboseala depășesc un anumit grad. De aceea, persoanele care știu că au probleme primăvara și toamna (perioada de trecere de la vremea caldă la cea rece și invers), pentru că starea lor depresivă se acutizează, trebuie să-și echilibreze ficatul, vezica biliare, iar secundar rinichiul și plămânul, pentru că plămânul este legat de tristețe și rinichiul este legat de teamă – stări psihice în­tâl­nite în depresie. La depresie merg foarte bine plantele adaptogene – Noni, Rhodiola, ashwagandha, dar efecte la fel de bune dă și Schizandra – una din­tre plantele despre care chinezii spun că dă energie pe toate cele 12 me­ri­­di­a­ne, regenerează ficatul și – foarte important – tratează toate problemele emo­țio­nale (cele care dau sufocare, palpitații cardiace și alte simptome de origine cardio-vasculară legate de depresii).
Foarte importantă este componenta Chi, pentru că dacă nu reechilibrezi ficatul și vezica biliară, poți avea insomnie, depresie, agitație, oboseală, senzație de sfârșeală. Toate simptomele legate de depresie vor fi exacerbate anul acesta de o componentă astrală: 2012 este anul Dragonului de apă, iar medicina chi­ne­ză spune că este un an care influențează nefast rinichii. În momentul în care rini­chiul și ficatul intervin pe plan mental, avem două suferințe: depresie și anxie­tate, care merg mână în mână. Automat, toate persoanele anxioase vor avea dureri de cap, palpitații, arsuri la stomac ori amețeli. Or, toate aceste simptome se pot evita prin acupunctură, pentru că orice medic alopat îți va da o pilulă pentru sto­mac sau alta pentru dureri de cap, dar de fapt nu se adresează cauzei, ci efectului. Cauza este una emoțională, subsidiară energetic, și numai echili­brând planul ener­getic reușești să elimini problemele emoționale.
– Cât durează tratamentul acestor suferințe de primăvară?
– În general, 10-12 sedințe de acupunctură sunt de ajuns, dar plantele me­di­cinale trebuie luate timp de o lună, două, iar regimul alimentar tot cam atât timp, pentru că altfel nu-și pot face efectul – este nevoie de o perioadă de acumu­lare, o perioadă de echilibrare a întregului organism!…
Să nu uităm că natura ne pune la dispoziție primăvara o bogăție de vege­tale pline de vitamine și minerale, de care nu ar trebui să ne ferim: leurda, spa­nacul, urzicile sau păpădia sunt binevenite, pentru că detoxifică limfa și reînti­neresc sângele.
Chinezii spun că primăvara poți prevedea cum va fi sănătatea ta tot anul și cum urmează să te simți în viitor. Echilibrarea energetică realizată primăvara ne dă garanția că tot timpul anului lucrurile pot decurge bine și că vom lua deciziile potrivite… Așadar, soluția unei sănătăți durabile ne este la îndemână și nici nu costă prea mult!

Articol apărut în Formula AS nr.1017/2012